ВУЗ ШАГ

с. Ульянівка. Ульянівська неповна середня школа

  

Корисні посилання

 • Мінестерство освіти і науки України
 •  

 • УКРАЇНА

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

  ПЕТРИКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

  Відділ    освіти

                                     Ульянівська неповна середня загальноосвітня школа

  51823, Дніпропетровська обл.., Петриківський р-н, с. Ульянівка, вул.. Плахоті 3

  тел. 2-51-76

   

  НАКАЗ

  09.09.2011р.                                                                                                                                                                   № 58

   

  Про організацію методичної роботи

  в 2011-2012 навчальному році

   

  З метою виконання Законів України "Про освіту ”, "Про загальну середню освіту ”, Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002, Концепції загальної середньої освіти, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, відповідно до рекомендацій районної конференції педагогічних працівників, завдань педколективу на 2011-2012 навчальний рік,

   

  Н А К А З У Ю:

   

  1. Проаналізувати у 2011-2012 н. р. роботу на реалізацією науково-методичної проблеми «Особистість вчителя у розвитку креативних здібностей школярів» 

                                                                                                                                               Відповідальний: Красевич С.М.

  2. Спрямувати методичну роботу у 2011-2012 н.р. на вирішення таких завдань:

  ·         поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів;

  ·         забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу;

  ·         організація науково-дослідницької роботи вчителів;

  ·         підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМО класних керівників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад;

  ·         підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

  ·         удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

  ·         забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

  ·         продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

  ·         підвищення іміджу навчального закладу;

  ·         забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

  ·         підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

  ·         поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу;

  ·          створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;

  3. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками.

  4. Розробити комплекс загальношкільних методичних заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу школи, ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами.

  5. З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, удосконалення єдиної виховної системи навчального закладу, створити ШМО класних керівників.

  6. З метою цілеспрямованої роботи методичного об’єднання затвердити його  у складі:

   

  1.      Кольба Оксана Вагіфовна – вчитель початкових класів;

  2.      Черненко Ольга  Володимирівна – вчитель початкових класів;

  3.      Красношапка Юлія Іванівна – вчитель початкових класів;

  4.      Остапенко Наталія Юріївна – вчитель  початкових класів;

  5.      Ясенко Олеся Василівна – вчитель англійської мови;

  6.      Курижко Юрій Олексійович – вчитель біології, хіміки, фізики.

   

  7. Затвердити план роботи методоб'єднання  на 2011-2012 навчальний рік.

  8. Директору школи:

  8.1. Організувати проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, забезпечити методичну допомогу при виконанні курсових робіт через індивідуальні консультації.

  8.2. Забезпечити активну участь педагогів школи у загальношкільних, районних та обласних методичних заходах.

  9. Узагальнити матеріали з досвіду роботи вчителів школи.

  10. Використовувати атестацію, конкурси педагогічної майстерності та інші форми методичної роботи для заохочення діяльності вчителів, розвитку творчої активності педагогів, підвищення професійного рівня і зростання результативності праці педагогів.

  11. Спланувати роботу з молодим вчителем (Черненко О.В.) з метою надання їй допомоги у професійному становленні, розв’язанні конкретних проблем методики викладання предмета, сприяння виробленню власного педагогічного стилю роботи:

  12. Організувати роботу ШМО відповідно до плану.

  13. Призначити керівником ШМО класних керівників Кольбу О.В.

  14. Організувати в школі наставницьку роботу.

  15. Протягом 2011-2012 н.р. провести методичні декади, місячники з метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників.

  16. Взяти участь у районних учнівських олімпіадах з базових дисциплін навчального плану, конкурсах.

  17. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

   

   

   

   

  Директор школи                                                          С.М.Красевич